Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A

Koło Naukowe Congaudeant

Michał Piechnik - prezes
 
 
Dawid Rzepka - sekretarz
 

Maciej Leśniak - skarbnik 

 
 
 

Koło Naukowe Międzyuczelnianego Instytutu Muzyki Kościelnej stawia sobie następujące cele: krzewienie muzyki kościelnej, pogłębianie wiedzy o muzyce kościelnej: organowej, chóralnej i chorału gregoriańskiego, pogłębianie wiedzy o budownictwie organowym, refleksję naukową o muzyce oraz współpracę z innymi Kołami Naukowymi na forum polskim i międzynarodowym. Wymienione cele są realizowane poprzez: organizowanie koncertów organowych, chóralnych, nabożeństw z udziałem scholi gregoriańskiej, organizowanie warsztatów muzyki organowej, emisji głosu, dyrygowania albo
z chóralistyki, organizowanie wycieczek do miejsc, w których znajdują się zabytkowe organy,organizowanie spotkań z osobami znaczącymi dla środowiska artystycznego i naukowego.

 

 

Rekrutacja 2017

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie Wszelkie prawa zastrzeżone przez Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie 2021