Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A

Międzynarodowa Konferencja śpiewu gregoriańskiego

W tym roku mija 50. rocznica wydania przełomowego dzieła o. E. Cardina OSB (1905-1988) Semiologia gregoriańska (wydane na j. polski przez wydawnictwo benedyktynów w Tyńcu w roku 2000). Rocznica ta zaprasza nas do podjęcia głębszej refleksji nad znajomością semiologii gregoriańskiej w polskich środowiskach naukowych i dydaktycznych, formujących przyszłych muzyków kościelnych jak również w środowiskach czynnie zajmującymi się praktyką śpiewaczą. Wydaje się, że mimo staraniom wielu osób i ośrodków, „droga” semiologii gregoriańskiej w Polsce jest jeszcze długa.  Międzynarodowa konferencja p/t Słowo – melodia – neuma jako podstawa śpiewu gregoriańskiego, która będzie miała miejsce w Sali Petrus w opactwie tynieckim 20 listopada 2018 r., stawia sobie za cel właśnie ukazanie bogatego dziedzictwa o. Cardine, zrozumienie jego spuścizny w kontekście liturgicznym, naukowym, teologiczno-duchowym jak i praktycznym. Na konferencję zostali zaproszeni znakomici goście i badacze, należący do czołówki światowych gregorianistów, m.in. prof. Johannes Berchmans Göschl (jeden z głównych promotorów restytucji melodycznej śpiewu gregoriańskiego wydanej w Graduale Novum oraz uczeń o. E. Cardine), prof. Franz Karl Praßl z Papieskiego Instytutu Muzyki Kościelnej w Rzymie oraz prof. Juan Carlos Asensio Palacios z Barcelony. Zamysł konferencji jest ukazanie śpiewu gregoriańskiego w optyce semiologicznej, czyli ukazanie, że jego podstawę stanowią trzy równorzędne elementy: słowo – znak – melodia bez połączenia których nie sposób zroumieć całej głębi śpiewu gregoriańsiego. Wykłady odbędą się w językach prelegentów, a słuchacze dostaną tekst przetłumaczony. Wstęp na konferencję jest wolny.
Po zakończeniu konferencji odbędzie sie medytacja organowo-chorałowa: Credo quod Redemptor meus vivit. In memoriam Mariani Machura. Będzie to wspomnienie wielkiego propagatora śpiewu gregoriańskiego i wieloletniego organisty tynieckiego, prof. Mariana Machury jako wyraz wdzięczności za całą jego działalność w tej dziedzinie. Po medytacji organowo-chorałowej zapraszamy na łacińskie nieszpory do kościoła tynieckiego.
Międzynarodowa konferencja organizowana jest przez Międzyuczelniany Instytut Muzyki Kościelnej w Krakowie (UPJPII/AM) przy współudziale Opactwa tynieckiego oraz pod patronatem Międzynarodowego Stowarzyszenia Studiów Gregoriańskich (AISCGre) - sekcja polska. Konferencja i towarzysząca jej medytacja chorałowo-organowa odbywają się w ramach XIV Dni Muzyki Kościelnej w Archidiecezji Krakowskiej pod patronatem ks. abp. Marka Jędraszewskiego.
Serdecznie zapraszamy!

•    Istnieje możliwość zamówienia obiadu w cenie 20 zł, pisząc na adres: karol@benedyktyni.pl

 

 

 

 

Rekrutacja 2017

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie Wszelkie prawa zastrzeżone przez Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie 2021